Welkom
Erasmus en Gouda
Klooster Steyn
Genootschap
Agenda
Nieuws
Vrienden
Video's
Informatie
Contact
Onze vaste activiteiten
Om de blijvende invloed van Erasmus in Gouda onder de aandacht te brengen verzorgt het Erasmus Genootschap diverse vaste activiteiten:  • Studiekring — Het Erasmus Genootschap Gouda bestudeert leven en werk in zijn studiekring.
  • Lezingen — Het Erasmus Genootschap Gouda organiseert lezingen om vrienden en belangstellenden te informeren over leven en werk van Erasmus.