Welkom
Erasmus en Gouda
Klooster Steyn
Genootschap
Agenda
Nieuws
Vrienden
Video's
Informatie
Contact
Meer informatie over Erasmus
Over Desiderius Erasmus is zeer veel geschreven. Over zijn jarenlang verblijf in Gouda zeer weinig. Wij verwijzen naar recente publicaties over dit onderwerp:

Boeken:
Sporen van Erasmus in Gouda en omgeving (2010) Het geheim van Erasmus (2005)
Desiderius Erasmus Gedichten uit Gouda
Informatie over Erasmus:
Erasmus op Wikipedia
Goudse Canon
Centre for Early Modern Studies
Leidse Universiteit
Links:
Geocache: Tocht der zotheid
Erasmus kind van Gouda
Site Goudse Gidsen Gilde
Site 2016 erasmus Gouda
Kinderstoel die volgens de overlevering
toebehoorde aan Erasmus