Welkom
Erasmus en Gouda
Klooster Steyn
Genootschap
Agenda
Nieuws
Vrienden
Video's
Informatie
Contact
Vriend van Erasmus Genootschap Gouda
Rond het Erasmus Genootschap heeft zich een vriendenkring gevormd. Deze groep doneert jaarlijks een klein bedrag waarmee de dagelijkse kosten en kleine projecten kunnen worden betaald.
Deze groep is de humus waarop het genootschap kan floreren. U ontvangt dan regelmatig onze Nieuwsbrief en uitnodigingen om lezingen en evenementen bij te wonen.

U kunt in contact komen met het bestuur via de contactpagina

De contributiebedragen zijn:
1 persoon € 10,00 per jaar
2 personen € 15,00 per jaar
Organisatie € 25,00 per jaarDubbelportret van Erasmus en zijn vriend Gilles uit 1517 als geschenk aan hun gezamenlijke vriend, de Engelse schrijver Thomas More. Hij bedankte zijn vrienden uitvoerig per brief en wijdde er twee Latijnse gedichten aan.


U kunt ook éénmalig een bedrag doneren aan het Erasmus Genootschap Gouda bijvoorbeeld als u geen prijs stelt op regelmatige berichten van onze kant.
Dat kan met het volgende IBAN nummer:
NL 53 INGB 0002 3823 56 ten name van Erasmus Genootschap Gouda