Klooster Steyn

Klooster Emmaüs in Steyn in kaart gebracht
Lange tijd kenden we slechts de zeer vage contouren van het klooster Emmaüs in Steyn waar de jonge Erasmus in 1487 intrede deed en leefde tot hij in 1493 de wijde wereld introk en eeuwige roem vergaarde. Deze contouren waren te vinden op een tweetal zestiende eeuwse landkaarten. Dankzij het Erasmus Genootschap Gouda en de archeologische vereniging Golda is daar nu verandering in gekomen.
Op de plaats waar eens het klooster stond, bevinden zich nu twee boerderijen ’t Klooster en Kloosterbrouwerij genaamd. Daar is in de afgelopen decennia door leden van de archeologische vereniging Golda archeologisch onderzoek gedaan. Dit heeft nu geresulteerd in een door Marcel van Dasselaar getekende plattegrond van het klooster op basis van niet alleen bodem- maar ook archiefonderzoek. De bekende Goudse kunstenaar Menno Meyer heeft op basis van die plattegrond en tekeningen van vergelijkbare kloosters uit die tijd een artist impression vervaardigd van hoe het klooster er vermoedelijk zou hebben uitgezien.

Oude kaart Kloosterterrein en Artist Impression Menno Meier
Fotomontage maquette Toet de Rooij in het landschap