Contact

Contact met het Erasmus Genootschap Gouda

Onze gegevens: 
Stichting Erasmus Genootschap Gouda 
Westhaven 30, 2801 PJ Gouda 

Leden Erasmus Genootschap: 
Wil Arts — Voorzitter 
Albert Thijink — Secretaris
Bas van Beukering — Penningmeester 
Eve Ahrens, Carolyt Koops, Petra Luijkx, Jan Willem Klein, Paul Mertens, Ginetta Blokzijl

Facebook

Contact met het bestuur


Onze sponsors: 
 Gemeente Gouda 
 Galerie Menno Meyer 
 Stichting Jac. Bezemer 
 Stichting het Oude-Mannenhuys

Portretmedaillon van Erasmus, museumgoudA
(Foto: Nico J. Boerboom)

Gedichten van Erasmus