Welkom bij Erasmus Genootschap Gouda

Français
Deutsch
English

Al in de loop van de zestiende eeuw ontstond er een strijd tussen Rotterdam en Gouda over welke plaats zich erop mag beroemen de geboorteplaats van de prins der humanisten te zijn geweest. Zelf sprak Erasmus van Rotterdam, diens correspondentievriend Snoy zou hebben gezegd dat het Gouda was. De vraag is natuurlijk of dit er eigenlijk toe doet. Zelf moest Erasmus niet veel hebben van dit soort controverses. In een van zijn brieven schreef hij immers: “Het is ijdelheid van een stad of een streek zich erop te beroemen iemand te hebben voortgebracht die elders door zijn eigen inspanningen en niet door de steun van zijn vaderland beroemd is geworden.” Dat voorkwam echter niet dat de bevolking van Gouda Erasmus in 2004 verkoos tot de grootste Gouwenaar ooit. Een aantal mensen meende dat zo’n uitverkiezing verplichtingen met zich bracht. Zij richtten in 2005 het Erasmus Genootschap Gouda op. Doel was de band van Gouda met Erasmus te versterken door zowel aan zijn gedachtegoed als aan zijn relatie met Gouda aandacht te besteden via evenementen, lezingen, films, tentoonstellingen en publicaties.